Анирацетам

$5.00 ? $39.00

Доказано е, че анирацетам положително модулира AMPA-рецептор.

  • 5
  • 10
  • 25
  • 50
??????????
???????: N/A ?????????:

Купи Анирацетам

Анирацетам доказано е, че той е положителен модулира AMPA-рецептор.

Когато се приема перорално, анирацетам бързо се разгражда чрез първото преминаване на черен обмяната на веществата. Основните метаболитами анирацетама са N-анизоил-GABA, (70?80%), 2- Пирролидинон и н-anisic acid (20-30%).

Концентрация анирацетама в плазмата на кръвта обикновено са в порядъка на 5-15 мкг/л, а N-анизоил-GABA, фармакологично активен метаболит, - в диапазона 5-15 мг /л в рамките на първите няколко часа след перорален прием на лекарството. Тези два вида плазма могат да бъдат измерени с помощта на течна хроматография-мас спектрометрия

???????????? ??????????

Брой

19

?????? ???????, ????? ?? ???????? "Aniracetam"

?????? ????? ????? ???? ?? ???? ??????????. ?????????????? ?????? ?? ?????????? ? *

?????????

????????? ??? ???.

bg_BGBulgarian

Главно Меню