Прах 5-МЕО-MET

$28.00 ? $42.00

Литература за новия триптамине 5-МеО-MET (или 5-Метокси-N-метил-N-этилтриптамине) почти няма,
което създава прекрасна възможност за изследователи създаде някои!

  • 0,25 гр
  • 0,5 г
??????????
???????: N/A ?????????:

Покупка на прах 5-МЕО-MET

Литература за новия триптамине 5-МеО-MET (или 5-метокси-N-метил-N-этилтриптамине) почти няма, което създава прекрасна възможност за изследователи да го създаде!

Молекулна формула: C14H20N2O

Молекулно тегло: 232,3 г /мол

???????????? ??????????

Брой

0,25 грама, 0,5 г

?????? ???????, ????? ?? ???????? "5-MEO-MET Powder"

?????? ????? ????? ???? ?? ???? ??????????. ?????????????? ?????? ?? ?????????? ? *

?????????

????????? ??? ???.

bg_BGBulgarian

Главно Меню